My Funny Valentine image

My Funny Valentine

Album by Chet Baker
1994, 13 tracks, 48 mins 14 sec